Composition 1 cung cấp cho sinh viên kiến thức để viết đoạn văn theo các thể loại khác nhau.