• Môn học An toàn phòng thí nghiệm (PTN) là môn học tự chọn cho sinh viên năm nhất (SV1) ngành Hóa học thuộc khoa Hóa học. Môn học sẽ giới thiệu kiến thức cần thiết về nguyên tắc đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm (PTN), các kỹ năng cơ bản khi thực hiện thí nghiệm, làm việc an toàn với hóa chất và hướng dẫn sử dụng bảo quản một số dụng cụ, thiết bị và phương tiện bảo hộ cá nhân thường dùng trong các phòng thí nghiệm hóa học.