Môn Trắc địa đại cương dành cho sinh viên năm 2 chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng và Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ. Đây là môn học giới thiệu phương pháp đo đac trực tiếp để thành lập bản đồ địa hình. Môn học bao gồm các khái niệm liên quan về Trái đất, cách hiển thị bề mặt đất, hệ thống tọa độ, lưới Trắc địa và các bài toán Trắc địa trên mặt phẳng