Môn Thực hành tiếng tổng hợp 3 (tiếng Nga) ở trình độ A1. Sinh viên tiếp tục thực hành các kỹ năng nghe, nói đọc viết, sử dụng các kiến thức ngữ pháp mới: thể động từ, động từ chuyển động có tiền tố, danh từ cách 2 và cách 3 số ít, các cấu trúc thông dụng như hỏi thời gian, phương hướng, sở hữu. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học các truyện cổ tích ngắn của Nga, học cách viết thư cho ba mẹ, bạn bè.