Môn học này thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong hệ thống đào tạo của khoa, chủ yếu bồi dưỡng kỹ năng viết của sinh viên. Học phần này được đưa vào giảng dạy sau khi sinh viên đã tích lũy được vốn từ vựng khoảng 2000 từ. Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên vận dụng được các chủ điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hán, có khả năng đọc hiểu các đoạn văn ngn với nội dung đơn giản. Những kiến thức đạt được qua môn học này chính là nền tảng phát triển kỹ năng viết sau này.