Môn Anh Văn 1 là môn học trong các môn Tiếng Anh Tổng Quát, dành cho sinh viên không chuyên ở trình độ A2+ với mục tiêu có thể giao tiếp, làm việc thực tế trong môi trường tiếng Anh, trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG TPHCM.