Môn Văn hóa và xã hội Hàn Quốc sẽ giúp cho sinh viên hiểu và nắm rõ các kiến thức về văn hóa và xã hội của đất nước Hàn Quốc.