Khoá học cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản nhất về phân loại, cấu trúc và tính chất của các loại vật liệu.