Có khả năng mô hình hóa hệ cơ học tĩnh. phân tích, đánh giá các lực tác động lên cơ hệ.