Môn học Ứng dụng laser bán dẫn công suất thấp trong y học dành cho sinh viên năm 3 của ngành Vật lý kỹ thuật, Khoa Khoa Học Ứng Dụng, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM