Khu vực thực hành tạo và biên soạn khoá học trực tuyến trong khuôn khổ chương trình tập huấn giảng viên nòng cốt về phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, ĐHQG-HCM.